Sharky

Büyük korsan sald?r?lar?na haz?rlan?n. Sharky çocuk hal?lar? hayallerinin ana kahraman? olarak denizcileri odalara getiriyor. Karadaki herkes h?zl? bir ?ekilde bir deniz korsan?na dönü?üyor. Çocuklar?n odas?nda %100 e?lence. Ba?ka ne isteyebilirsiniz ki?