Ho? hal?lar

Çocuk odas? için oldukça ho?, yumu?ak ve s?cak Shaggy hal?lar?. Kaliteli kullan?m ve çok dayan?kl? hal?. Çocuk odalar? için olan tüm Shaggy hal?lar? "Ökotex 100 Standart?"na göre test edilmi?tir.