Buhara

Buharalar Güneybat? Asya'n?n Türkmen k?sm?ndan oldukça güzel klasik hal?lard?r. Buhara hal?s? birkaç varyasyon kullanan tipik tasar?m?yla tan?nmaktad?r. Burada size sundu?umuz Buharalar genellikle Pakistan veya ?ran'dan gelmektedir. Kullan?lan yüksek kalite ipek hal?ya ipek parlakl??? ve yumu?ak bir yüzey vermektedir.

Ürün bulunamadı!


Aramada tam isabetli bir sonuc bulunamadi.
Tekrar aramak istiyormusunuz?