Afganistan

Afganistan'dan oldukça güzel, sa?lam hal?lar. Tüm hal?lar aileler taraf?ndan elle yap?lm?? olup, yükek kalitede yeni yün kullan?lm??t?r.Afganistan hal?lar?n?n rengi güçlü ?arap rengi ve siyaht?r. Baz? tasar?mlarda bunlara yün beyaz? da eklenmi?tir. Kilim oldukça zor y?pranmakta ve bak?m? çok kolayd?r. Hal?lar yemek odas? için oldukça uygundur.

Diger alt kategoriler: