İLK HALıM.Ö. 18. Yüzyılda Asurlu satıcılardaki kil tabletlerde dokunmuş halıların ve zemin örtülerinin kullanımı yazmaktaydı. İkinci binyılın ilk yarısında halıyı Babil dilinden kasiru sözcüğü karşılamaktaydı.

Şimdiye kadar bulunan en eski halı M.Ö. 5.yüzyıla aitti. Bu halıya Pazyryk adı verilmekte olup, Altay dağlarındaki kazılar esnasında bulunmuştur. Halının dokunması, örgüsü ve bağlaması yünden yapılmıştır. Halı simetrik olarak dokunmuş olup, boyutları yaklaşık olarak 1,98 x 1,83 santimetre idi. Bu halıyı St.Petersburg’da Ermitrage ulusal müzesinde görebilirsiniz. Bu halı Sovyet bir araştırma ekibi tarafından Altay dağlarında bulunmuş olup, en eski ve neredeyse kusursuz durumda saklanmış olan halıdır. Tekniği, işçiliği ve süslemesinin yaratıcılığı halıyı oldukça gelişmiş bir tasarım harikası haline getiriyor.


devam